Udvidet frit sygehusvalg

Nærmere information får du ved at kontakte Ortopædkirurgisk Klinik eller en patientvejleder i den region du bor i.

Vi tilbyder også varicebehandling til patienter som er omvisiteret via frit udvidet sygehusvalg eller forsikringspatienter. Bemærk: Varicebehandling dækkes ikke af sygesikringen.