Behandling af åreknuder

Åreknuder er synlige, udvidede og slyngede årer på benene.  De skyldes sygdom i blodets  overfladiske retursystem ( venerne ) med utætte veneklapper som normalt skal sikre, at blodet  kun kan løbe op mod hjertet. Når klapperne bliver utætte  kan det medføre ophobning af blod og udvidelse af årene, der bliver tiltagende slyngede  og synlige. Udover årene bliver synlige kan det hæmmede afløb og dermed ophobningen af blodet medføre væske udsivning.  Dette kan give følge gener som hævelse, uro, kramper tyngdefornemmelse i benene, sjældent sværere forandringer som eksem og sårdannelse.

aareknuder2.jpg

Forundersøgelse

Her foretages fortages klinisk vurdering  samt ultralydsundersøgelse af venesystemet for at klarlægge om dine gener skyldes sygdom i de overfladiske vener og præcis at vælge den behandlingsstrategi som er bedst for dig. Når man behandler “vanskelige” åreknuder, f.eks. hos patienter som har været opereret før, er det særlig vigtigt at kunne vælge mellem flere metoder. Enkelte patienter behandles bedst med kompressionsstrømper på grund af sygdom i de dybe vener.

Behandling

Åreknuder kan behandles med operation, indvendig varmebehandling  med laser eller radiofrekvens, skumbehandling eller en kombination heraf.

Metoder til varmebehandling

Laser
Behandlingen forgår i lokalbedøvelse.

Den syge blodåre lukkes med den varme der udvikles af  laserlyset. Laserkateteret føres ind i venen gennem en kanyle hvorefter der lægges lokalbedøvelse i de områder der behandles. Erstatter traditionel lyskeoperation og udtrækning af venen.

Efter behandlingen er der minimale gener som gør det muligt at genoptage normale aktiviteter samme dag. De fysiske gener af åreknuderne vil forsvinde umiddelbart og de fleste synlige åreknuder vil forsvinde med tiden. Evt. suppleres med fjernelse  af  de synlige åreknuder gennem “mikrosnit” som ikke skal sys og sjældent efterlader ar, men i det tilfælde skal benet holdes nogenlunde i ro efterfølgende dage.

Radiofrekvens ClosureFast®

Behandlingen foregår i lokalbedøvelse.

Den syge blodåre lukkes med den varme der udvikles af  lydbølgerne fra radiofrekvens kateteret, der ligeledes føres ind i venen ved hjælp af en kanyle. Også her  minimale gener, der gør det muligt at genoptage normale aktiviteter samme dag. De fysiske gener af åreknuderne vil forsvinde umiddelbart og de fleste synlige åreknuder vil forsvinde med tiden. Evt. suppleres med fjernelse  af  de synlige åreknuder gennem “mikrosnit” som ikke skal sys og sjældent efterlader ar, men i det tilfælde skal benet holdes nogenlunde i ro efterfølgende dage

 

Begge metoder er meget effektive og skånsomme med dokumenteret effektivitet og sikkerhed.

aareknuder3.jpg

Skumbehandling

Den syge blodåre lukkes  ved  indsprøjtning  af et skum fremstillet af Aethoxysclerol, et alkoholbaseret stof som blandes med luft.  Den indvendige venevæg ødelægges og der opstår en lokal årebetændelse der lukker åren som og i mange tilfælde omdannes til arvæv med tiden. Ved hjælp af ultralyd scanning kan man præcist indsprøjte skummet i de vener som er årsagen til åreknuderne,

Ikke alle åreknuder egner sig til behandling med skum. Jeg bruger overvejende skumbehandling som et supplement til patienter som tidligere er opereret for åreknuder, hvor en almindelig operation ofte er vanskeligere eller mere risikabel. Behandlingen, er udbredt i udlandet og anses for at være et vigtigt alternativ til operation.

Nogle vener kræver flere behandlinger for at forblive lukkede.

Ultralydsvejledt skumbehandling er en sikker og ganske effektiv metode til at fjerne åreknuder med. Behandlingen er smertefri og kræver ikke lokalbedøvelse.

 

Operation

Også operation  foregår oftest i lokal-bedøvelse. Det bløder bl.a. mindre når operationen foregår i lokalbedøvelse og derved bliver de forbigående blå mærker mindre og man har mindre ondt efter behandlingen.

Bedøvelsen lægges meget præcist med hjælp af ultralyd, hvorved selve operationen bliver smertefri.

Operationen går ud på at fjerne de syge dele at  de store venestammer i underhuden, samtidig med at man fjerner synlige åreknuder.

Selve operationen varer ca. 45 min.

Der vil ofte blive lagt et ca. 3-5 cm langt snit i lysken eller i knæhasen. Dette snit lukkes med indvendige tråde . Hovedparten af åreknuderne fjernes derefter gennem multiple, 2 mm store “mikrosnit” der ikke behøver at sys og sjældent efterlader ar.

Der anbefales efterfølgende sygemelding 5 – 14 dage afhængig af operationen.