Skade på skulderens styresener

En rotator cuff skade er en beskadigelse af en eller flere af styremusklernes sener i skulderen. Det er de sener, som er med til at løfte armen og styre skulderens bevægelser.

Formålet med operationen er, at udbedre skaden ved at fiksere styresenerne til deres sædvanlige tilhæftning ved hjælp af en eller to små metalskruer, som sættes ind i overarmsknoglen. Skruerne skal ikke fjernes igen.

Operationen

Operationen foregår i fuld bedøvelse og du skal møde fastende, dvs. at du ikke må spise i 6 timer før mødetidspunktet. Du må dog drikke tynde væsker som vand, saft, te eller kaffe (ikke mælkeprodukter) indtil 2 timer før mødetidspunktet.

Du bør undlade at ryge dagen før og på selve operationsdagen.

Vask skulder og arm grundigt. Det er vigtigt, at der ikke er sår på huden i området.

Indtag vanlig morgenmedicin, gælder dog ikke sukkersygemedicin.

Du må ikke selv køre hjem, og du skal sørge for, at der er en voksen person hos dig det næste døgn.

Operationen varer ca. 1 time, men du må regne med at være på klinikken 2-3 timer.

 

Efter operationen

Du får anlagt en forbinding på såret, som kan fjernes efter 1 døgn, og du kan gå i bad med det plaster, som sidder på såret. Dette fjernes 2 døgn efter operationen. Den første dag kan det være en fordel at lægge is på, for at mindske hævelser og smerter. Dette kan gøres med f.eks. en pose frosne ærter i knap en halv time ad gangen.

Stingene skal fjernes efter 10-12 dage, dette kan ske her på klinikken eller hos din egen læge.

For at give bedst mulige betingelser for at hele op, får du en armslynge på, der holder din arm 20-30 grader ud fra kroppen. Den skal benyttes døgnet rundt i 6 uger. Du vil få nærmere information om anvendelsen af bandagen umiddelbart efter operationen.

Du skal holde skulderen i ro de første dage, og kan herefter begynde at genoptræne. Der vil her fra klinikken blive fremsendt en såkaldt genoptræningsplan til den kommune du bor i, og du vil herefter blive kontaktet af en fysioterapeut, som vil instruere dig i selve genoptræningen. Genoptræningen er de første 6 uger uden belastning.

Efter 6 uger påbegyndes den egentlige genoptræning af skulderens bevægelighed og muskelstyrke. Og først efter 12 uger må skulderen belastes fuldt.

Du skal komme til en kontrol her på klinikken efter 6 uger.

Normalt vil der være smerter fra skulderen i 1-2 uger efter operationen, og der går ofte 2-3 måneder før skulderen falder helt til ro og kan belastes fuldt.

Du har tidligere fået udleveret/tilsendt en recept på smertestillende medicin til de første dage. Har du efterfølgende behov for smertestillende medicin ud over håndkøbsmedicin, skal du kontakte din egen læge.

 

Problemer

Du skal efter operationen være opmærksom på infektionstegnene, som er rødme, hævelse, varme, smerter og feber. Er du i tvivl, så kontakt klinikken eller egen læge.

 

Sygemelding

Det er meget forskelligt, hvor lang tid en sygemelding varer. Det afhænger af, om du har et skulderbelastende arbejde.

Efter operationen får du en snak med den læge, der opererede dig, og du vil få nærmere besked om, hvordan du skal forholde dig.