Behandling af bruskskader i knæ (inforation / mikrofrakturering)

Ledfladerne i knæ- og fodled er beklædt med brusk. Brusken virker som trykaflastning ved belastninger på leddet. Brusken kan beskadiges, ofte i forbindelse med vriduheld af knæ eller fodled. En af mulighederne for behandling af bruskskaden er inforation/mikrofraktuerering. Dette gøres ved, at der efter oprensning af bruskskaden bankes små huller i den underliggende knogle, hvilket bevirker blødning fra knoglen. Blodet indeholder knoglemarvsceller, og disse celler har evne til at danne erstatningsbruskvæv.

Operationen

Operationen foregår i fuld bedøvelse og du skal møde fastende, dvs. at du ikke må spise i 6 timer før mødetidspunktet. Du må dog drikke tynde væsker som vand, saft, te eller kaffe (ikke mælkeprodukter) indtil 2 timer før mødetidspunktet.

Du bør undlade at ryge dagen før og på selve operationsdagen.

Du skal vaske huden grundigt i det område, der skal opereres, det er vigtigt, at der ikke er sår på huden i området.

Indtag vanlig morgenmedicin, gælder dog ikke sukkersygemedicin.

Du må ikke selv køre hjem, og du skal sørge for, at der er en voksen person hos dig det næste døgn.

Operationen varer ca. ½ time, men du må regne med at være på klinikken i ca. 2 timer.

 

Efter operationen

Du får anlagt en forbinding på såret, som kan fjernes efter 2 døgn.

For at fremme ophelingsprocessen er det efterfølgende nødvendigt med en længere periode med hel eller delvis aflastning af det opererede ben.

Et typisk forløb vil være fuld aflastning, dvs. ingen støtte i 2 uger og derefter 4-6 uger med let belastning.

Du får udleveret krykkestokke. Forløbet kan dog variere afhængig af skadens karakter.

Stingene skal fjernes efter 10-12 dage, dette kan ske her på klinikken eller hos din egen læge.

Hvis du får smerter, er det oftest tilstrækkeligt at anvende almindelig håndkøbsmedicin som f.eks. Panodil/Pamol, 2 tabl. 3-4 gange i døgnet de første par døgn.

 

Problemer

Du skal efter operationen være opmærksom på infektionstegnene, som er rødme, hævelse, varme, smerter og feber. Er du i tvivl, så kontakt klinikken eller egen læge.

 

Sygemelding

Det er meget forskelligt, hvor lang tid en sygemelding varer. Det afhænger af, om du har et fod-/knæbelastende arbejde.

Efter operationen får du en snak med den læge, der opererede dig, og du vil få nærmere besked om, hvordan du skal forholde dig.