Knyst ved storetåen

Knystdannelse ved storetåen er ret almindeligt forekommende. Knysten dannes, hvor ledhovedet fra storetåens grundled trykker ud under huden, og der kommer smerter i området pga. tryk fra fodtøj. Samtidig forekommer der ofte forfodsnedsynkning ud for 2. og 3. tå med smerter her. Hvis smerterne bliver daglige, bør der foretages operation mhp. at genskabe en bedre stilling af storetåen.

Ved operationen er det ikke tilstrækkeligt blot at afmejsle knogle fra knysten, da storetåen stadig vil trække til siden og derved hurtigt genskabe knysten. I de fleste tilfælde foretages en forskydning af ledhovedet mod 2. tåen og en afglatning af knoglen. Om nødvendigt stabiliseres forskydningen med en metaltråd. Desuden foretages en opstramning af ledkapslen, således at tåen rettes op.

 

Operationen

Operationen kan enten foregå i lokalbedøvelse eller i fuld bedøvelse, det er altid planlagt forud for operationen.

 

Fuld bedøvelse

Skal du have foretaget operationen i fuld bedøvelse skal du møde fastende, dvs. at du ikke må spise i 6 timer før mødetidspunktet. Du må dog drikke tynde væsker som vand, saft, te eller kaffe (ikke mælkeprodukter) indtil 2 timer før mødetidspunktet.

Du bør undlade at ryge på selve operationsdagen.  Indtag vanlig morgenmedicin, gælder dog ikke sukkersygemedicin. Du må ikke selv køre hjem, og du skal sørge for, at der er en voksen person hos dig det næste døgn.

Du skal vaske huden grundigt i det område, der skal opereres, det er vigtigt, at der ikke er sår på huden i området.

Operationen varer ca. 1 time, men du må regne med at være på klinikken i ca. 2-3 timer.

 

Lokalbedøvelse

Skal operationen foregå i lokal bedøvelse skal du blot sørge for at vaske huden grundigt i det område, der skal opereres. Det er her også vigtigt, at der ikke er sår på huden i området.

Tag 2 tabl. Panodil ca. 1 time før operationen

Bedøvelsen bliver lagt ved, at man med en sprøjte lægger en lokalbedøvende væske ind under huden og omkring storetåen. Dette tager smerterne, men man kan dog under operationen mærke "at der sker noget". Desuden anvendes blodtomhed, dvs. at der lægges en manchet på anklen, som pumpes op og holder blodet tilbage fra foden under operationen.

Operationen varer ca. 1 time. Det er nødvendigt med chauffør til hjemtransporten.

 

Efter operationen

Efter operationen lægges en forbinding på foden for at beskytte såret og skabe afstand mellem storetåen og 2. tå. Den første dag efter operationen sidder man med foden i hoftehøjde, for at formindske blødninger og smerter.

Når man begynder at gå, benyttes en "hælsko", hvorved forfoden aflastes.

Forbindingen fjernes efter 2-4 dage her på klinikken. Her lægges en ny tåbandage på, så afstanden mellem storetåen og 2. tåen opretholdes.

Virkningen af lokalbedøvelsen aftager efter ca. 2-4 timer, og forekommer der smerter, kan der anvendes 2 tabl. Panodil max. 4 gange i døgnet. Suppleres evt. med tabl. Kodein 25 mg.

Hvis du har fået operationen foretaget i fuld bedøvelse har du tidligere fået udleveret/tilsendt en recept på smertestillende medicin til de første dage. Har du efterfølgende behov for smertestillende medicin udover håndkøbsmedicin, skal du kontakte din egen læge.

Stingene fjernes efter 10-12 dage her på klinikken og der lægges en bandage på, som holder tåen på plads (bunionsplint).

Hvis man ved operationen har fået isat en metaltråd, fjernes denne nemt uden bedøvelse efte 5-6 uger.

 

Problemer

Du skal efter operationen være opmærksom på infektionstegnene, som er rødme, hævelse, varme, smerter og feber. Er du i tvivl, så kontakt klinikken eller egen læge.

 

Sygemelding

Ved lettere arbejde, kontor og lignende skal man regne med 2-3 ugers sygemelding. Ved tungere manuelt arbejde, ofte 6-7 ugers sygemelding.

Du kan ikke køre bil de første 6-7 uger efter operationen.